Hledat
Lexus

Nabídka ojetých vozů od autorizovaných partnerů

Podmínky a pravidla užívání stránek

Přístupem ke stránkám Lexus a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám Lexus podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím zákonům.

Copyright © Toyota Motor Europe ("TME"), Toyota Motor Czech ("TMCZ")

Obsah

Stránky Lexus obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek Lexus. Výrobky Lexus popsané na těchto stránkách jsou nabízeny ke koupi pouze v Europě, speciální nabídky popsané na těchto stránkách jsou platné pouze v zemích uvedených v rámci dané nabídky.

Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, údaje zde obsažené nelze nárokovat.

Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější. TME a TMCZ si však vyhrazují právo provádět kdykoli bez upozornění změny u modelů, výbav či specifikací.

Ceny výrobků Lexus

Informace o cenách obsažené na těchto stránkách nebo získané jejich prostřednictvím slouží pouze pro informační účely. Ceny jsou doporučené maloobchodní ceny a skutečné ceny u autorizovaného prodejce Lexus se mohou lišit. Koupě kteréhokoli výrobku Lexus bude záviset na termínech a podmínkách jednotlivé kupní smlouvy.

Spotřeba paliva a emise CO2

Veškeré hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 uváděné na těchto webových stránkách pocházejí z měření prováděných v kontrolovaném prostředí, v souladu s požadavky směrnice 80/1268/EEC vč. dodatků, na vozech ze standardní produkce v základních výrobních verzích. Pro podrobnější informace nebo v případě zájmu o základní výrobní verzi automobilu prosím kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce vozů Lexus. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 u vašeho vozu se mohou od takto naměřených hodnot lišit. Významnou roli při určování spotřeby paliva a emisí CO2 totiž hraje styl jízdy, ale i řada dalších faktorů (jako jsou jízdní podmínky, hustota provozu, stav vozidla, vybavení vozu, náklad, počet cestujících aj.).

Použití technologie „cookie“

Stránky používají technologii cookie, která nám umožňuje zaznamenávat aktivitu uživatelů na stránkách, hodnotit jejich činnost a stránky zlepšovat. TME ani TMCZ nezaznamenává pomocí této technologie informace jednotlivých uživatelů, takže se nebudou uchovávat ani používat žádné vaše individuální informace. Sami si můžete nastavit váš prohlížeč, aby nepřijímal cookies nebo vás varoval, když se cookies posílají.

Osobní údaje

Jakékoli osobní údaje, které dodáte TME a TMCZ přes stránky Lexus, budou použity u TME a TMCZ pouze pro zlepšení služeb, které vám TME a TMCZ poskytuje. TME a TMCZ se vynasnaží v maximální míře zajistit bezpečné shromažďování, přenos a uchovávání osobních údajů ve shodě s charakterem těchto údajů. TME nebude používat vaše osobní údaje pro dodávání vám jakýchkoli nevyžádaných sdělení nebo informací, ani je předávat nebo prodávat kterékoli třetí straně bez vašeho svolení.

V případech, kdy TME není povinna monitorovat a/nebo posuzovat vstupy vložené na stránky Lexusu jejich uživateli a kdy nevnímá žádnou svou zodpovědnost či povinnost vůči takovým uživatelským vstupům, vyhrazuje si TME právo takové uživatelské vstupy příležitostně kontrolovat a případně je ze stránek bez udání důvodu odstranit.

Upozornění o autorských právech

Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách smíte používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby a nesmíte je reprodukovat, upravovat, vysílat, prodávat ani publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu TME či TMCZ.

Kódy třetích stran

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Obchodní značky

Všechny obchodní značky a loga uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím Toyota Motor Corporation of Japan, TME, TMCZ nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu Toyota Motor Corporation, TME, TMCZ nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.

Hypertextové odkazy

Stránky Lexus mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na stránkách Lexus. TME nepřebírá záruku na přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách, takže přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami Lexus provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Přesnost údajů nezaručena

Třebaže se TME a TMCZ snaží v maximální možné míře zajistit, aby všechny informace na těchto stránkách byly správné, nemůže se zaručit jejich přesnost. TME ani TMCZ nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost kterékoli informace obsažené na těchto stránkách.

Omezení odpovědnosti

TME a TMCZ výslovně odmítají jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám Lexus, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo z vašeho spolehnutí se na informace získané ze stránek Lexus.

Aktualizace podmínek a pravidel

TME a TMCZ si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby jejich činnosti.